Auto-Union DKW F89,

Auto-Union DKW F89 i sylwetka żołnierz Królewskiej Armii belgijskiej z okresu zimnej wojny.

W dniach 24-25 lipca roku 2021, z okazji dwudziestej edycji Święta Papieru, organizowanego przez
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, nasza Fundacja przygotowała zewnętrzną ekspozycję
wystawy „Papier przenikający żelazo” prezentując udostępniony pojazd przez Fundację Dwa Takty,
oraz historyczne sylwetki.

Prezentowanym model samochodu to Auto-Union DKW F89, który został sprowadzony z Belgii,
dlatego jedną z prezentowanych sylwetek był żołnierz królewskiej armii belgijskie z okresu zimnej wojny.

Sylwetki prezentowane w niedzielę to sylwetka turystki górskiej oraz żołnierza pierwszej Dywizji
Górskiej Bundeswehry z lata sześćdziesiątych.

Dziękujemy zespołowi muzeum za ciepłe przyjęcie.