FUNDACJA TECHNIKA MILITARNA I GÓRSKA SZAROTKA

Fundacja TechnikI Militarnej
i Górskiej „Szarotka”

 

powstała

w 2017 roku,

zajmuje się głównie tworzeniem kolekcji zarówno 
sprzętu wojskowego jak i górskiego z lat 1945-2000
oraz popularyzowaniem bezpiecznej aktywności
sportowej i turystycznej w górach.

Główne cele

Fundacji to:

E

propagowanie i upowszechnianie działalności i tradycji
oręża polskiego oraz prezentacja techniki militarnej
sił zbrojnych, w szczególności wojska polskiego,

E

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

E

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
oraz wiedzy historycznej,

E

promowanie walorów turystycznych i historycznych
regionu śląskiego,

E

działalność edukacyjna, naukowo-oświatowa ze szczególnym uwzględnieniem o tematyce historycznej i wojskowej,

E

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem turystyki górskiej i motorowej.

Fundacja
"TECHNIKA MILITARNA
I GÓRSKA SZAROTKA"

 

Numer KRS: 0000 675411
szarotka@fundacjaszarotka.pl
www.fundacjaszarotka.pl
tel. kom. 533 500 457