Sprawozdanie OPP

W  listopadzie 2021r Fundacja TMiG przedłożyła właściwym organom sprawozdanie. Dotyczy ono wydatkowania środków pozyskanych z 1% za rok 2020. W związku z tym dziękujemy wszystkim zeszłorocznym darczyńcom, oczywiście mamy nadzieję, że będzie pamiętać o nas również w tym roku. Poniżej link więcej informacji

Sprawozdanie dostępne jest na stronie:
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/