Pierwsza Dywizja Górska została sformowana 1. grudnia 1956 roku, następnie przez kolejne 3 lata
jednostka ta formuje się w strukturze samodzielnych grup bojowych, podobnie jak cała
Bundeswehra. W 1958 roku Bundeswehra wchodzi w struktury dowodzenia NATO, zaś rok później
wprowadza drugą Strukturę Dowodzenia Wojsk Lądowych, co skutkuje przede wszystkim przejściem na system brygadowy.

Warto zauważyć, iż jednostka została rozwiązana 30. września 2001 roku, a system brygadowy jest stosowany do dzisiaj w BW, pomimo zmian struktur wynikających ze zmiany doktryn dowodzenia oraz
zmian generacyjnych sprzętu. Godne uwagi jest też nazewnictwo, mianowicie wszystkie jednostki wchodzące w skład 1 Dywizji miały przedrostek Gebirgs-, co niewątpliwie pomagało w ich identyfikacji. W rezultacie, niezależnie od struktury 1 Dywizja Górska posiadała zawsze, 3 samodzielne brygady takie jak:

1. 22 Brygadę Strzelców Górskich (po 1981 przemianowana na Grenadierów Pancernych)
2. 23 Brygadę Strzelców Górskich
3. 24 Brygadę Pancerną

Podobnie w skład dywizji wchodziły:
1. Ósmy Regiment Artylerii Górskiej
2. Ósme Górskie Skrzydło Powietrzne
3. Ósmy Batalion Pionierów Górskich
4. Ósmy Batalion Górskiego Zwiadu Pancernego
5. Ósmy Muzyczny Korpus Górski
6. Ósmy Górski Batalion Pancerny
7. Ósmy Regiment Obrony Przeciwlotniczej
8. Ósmy Górski Batalion Zaopatrzenia
9. Ósmy Górski Batalion Sanitarny
10. Osiemdziesiąty Ósmy Batalion Zapasowy i Ochrony
11. Ósma Górska Kompania Łączności
12. Dwa Batalion Górskie o numerach 86 i 87
13. Pięć Górskich Batalionów Zapasowych

Na koniec należy wspomnieć, że Sztab Dywizji mieścił się w Garmisch-Partenkirchen, a herbem jednostki była  oczywiście szarotka, która wpisana w owal o kolorze zieleni tworzyła emblemat obszyty srebrną nicią.