papier przenikający żelazo, zimna wojna

fot. Krzysztof Lubos

W dniach 3-4 lipca 2021 roku Fundacja Techniki Militarnej i Górskiej Szarotka we współpracy
z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju otworzyła wystawę autorstwa Pana Marcina Wyszyńskiego
oraz Olafa Strachoty-Gorzyckiego pt. „Papier przenikający żelazo”. W rezultacie możemy zobaczyć
ekspozycję opowiadającą historię ścierania się dwóch rywalizujących ze sobą bloków ideologicznych.
Należy pamiętać, że okres ten określany jako Zimna Wojna był czasem mocno zaognionego konfliktu,
który tym razem został ukazany poprzez papier. Niewątpliwie papierowe eksponaty wyraziście ukazują
problematykę okresu zimnowojennego. Dla wybranych wyrobów papierowych tłem są sylwetki
wybranych armii układów wojskowych tj. NATO oraz Układu Warszawskiego w  związku z tym pojawiają
się sylwetki Brytyjskiej Armii Renu, Królewskiej Armii Holenderskiej, Bundeswehry, Wojska Polskiego,
Armii Sowieckiej oraz Armii Czechosłowackiej. Dla szczegółowego ukazania problematyki  minionego
okresu prezentujemy sylwetki jednostek granicznych RFN oraz NRD.

Zimna wojna

fot. Katarzyna Piróg, na zdjęciu rekonstrukcja jednostki górskiej, Budeswehra

Z pewnością okres zimnowojenny oprócz widma wojny nuklearnej był czasem normalnego życia,
którego istotną częścią jest podróżowanie oraz wypoczynek, choć utrudniony. Dlatego też nie
ominęliśmy tego istotnego aspektu rzeczywistości, który jest zaznaczony za pomocą dwóch sylwetek
ratowników górskich oraz wyposażenia podróżnego.

Na zakończenie Fundacja pragnie podziękować za konsultację merytoryczną oraz użyczenie zbiorów Pan Tomaszowi
Ratce z Muzeum Traditionsverband NVA – Polska, Panu Wojciechowi Kleszczewskiemu oraz Panu
Mateuszowi Jachowskiemu.

Wystawa jest otwarta do 30 września 2021 roku w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Muzeum Papiernictwa

fot. Krzysztof Leja